Κοινοτικοί Εκλογείς

Οι πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στον Δήμο Βύρωνα μπορούν να ψηφίσουν στις Δημοτικές Εκλογές ή να είναι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Για τον σκοπό αυτό απαιτείται ειδική αίτηση προς το Δήμο, για να συμπεριληφθούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Κοινοτικών Εκλογέων. Ομοίως, απαιτείται αίτηση για την διαγραφή τους από αυτούς τους καταλόγους.