Ετεροδημότες

Όσοι κατοικούν στον Δήμο Βύρωνα και είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους Δήμων, εκτός του Νομού Αττικής (πλην Κυθήρων και Αντικυθήρων) θεωρούνται ως ετεροδημότες και μπορούν να εγγραφούν στους σχετικούς ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ώστε να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο κατοικίας τους.

Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται ειδική αίτηση του ενδιαφερομένου προς τον Δήμο. Ειδική αίτηση απαιτείται ομοίως για την διαγραφή ετεροδημότη από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών.