Εκλογικοί Κατάλογοι – Εκλογικά Διαμερίσματα – Ψηφοφορία

Οι εκλογικοί κατάλογοι αποτελούνται από όλους τους εγγεγραμμένους στα Δημοτολόγια Ελλήνων υπηκόων, οι οποίοι συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την διάρκεια του συγκεκριμένου έτους που συντάσσονται οι κατάλογοι.
Η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους και η καταχώρηση των όποιων μεταβολών γίνεται μέσω αναθεωρήσεων που πραγματοποιούνται κάθε δίμηνο (στο τέλος κάθε ζυγού μήνα) του έτους.
 • Στην 1η αναθεώρηση κάθε έτους συμπεριλαμβάνονται και όσοι συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέσα στο συγκεκριμένο έτος, ανεξάρτητα από την ημερομηνία γέννησής τους. Μπορούν να ψηφίσουν όμως μόνο αν οι εκλογές διεξαχθούν στο δεύτερο εξάμηνο του έτους αυτού.
 • Οι εκλογείς εγγράφονται στους εκλογικούς καταλόγους κατά Εκλογικά Διαμερίσματα με βάση την διεύθυνση κατοικίας τους.
 • Τα εκλογικά Διαμερίσματα του Δήμου Βύρωνα είναι 4:
  • Αγίου Δημητρίου
  • Μεταμορφώσεως
  • Αγίας Τριάδας
  • Καρέα
 • Οι εκλογείς ψηφίζουν με την ταυτότητά τους. Αν υπάρχουν διαφορές στα στοιχεία της ταυτότητας και σε εκείνα των εκλογικών καταλόγων θα πρέπει να εφοδιάζονται με σχετική βεβαίωση ταυτοπροσωπίας για εκλογική χρήση από τον Δήμο. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται μετά την προκήρυξη των εκλογών.
 • Όσοι εκλογείς έχουν τοποθετηθεί σε λάθος εκλογικό διαμέρισμα, θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και να δηλώνουν την σωστή διεύθυνσή τους προκειμένου να τοποθετηθούν στο σωστό εκλογικό διαμέρισμα.