Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-2014

Για να δείτε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου για τα έτη 2012-2014 πατήστε εδώ.