23 Ιουλίου 2015

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Προμήθεια χημικού και απολυμαντικού υγρού για το έτος 2015

 Προκειμένου ο Δήμος Βύρωνα να προβεί στη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια χημικού και απολυμαντικού υγρού»  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, καλεί για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής, εταιρείες ανάλογης δραστηριότητας.

Για να δείτε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της Υπηρεσίας πατήστε εδώ.