Δημοτικό Συμβουλίο 21-11-2014: Έγκριση προϋπολογισμών Νομικών Προσώπων 2015.

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 21-11-2014:Έγκριση προϋπολογισμών των 3ων Νομικών Προσώπων του Δ. Βύρωνα για το οικονομικό έτος 2015, («ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ», «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ», «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ»).