Δ. Συμβούλιο 26-11-2014: Τοποθετήσεις Δ. Συμβούλων - Προϋπολογισμός Δ. Βύρωνα 2015

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την έγκριση προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2015 Δήμου Βύρωνα και Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Στο βίντεο αυτό οι τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων:
Αντώνη Γεωργαντά,
Αθανάσιου Παπαθανασίου,
Κίμωνα Αντωνακόπουλου
Γεωργίου Κριατσιώτη,
Κωνσταντίνου Αγγέλη,
Μιχάλη Καραγιάννη,
Τάσου Μαυρόπουλου,
Ελένης Βασιλοπούλου,
Χρήστου Σπυρόπουλου,
Βάσιας Σάρολα,
Γεώργιου Ντόβολου.