26 Νοεμβρίου 2015

Κ.Α.Π.Η Αγ. Τριάδος, ομάδα συζήτησης με θέμα: “Τρίτη ηλικία και διαπροσωπικές σχέσεις”

Δηλώσεις συμμετοχής έως 20/11/15 στην Κοινωνική Υπηρεσία στο τηλ. 2107652588.
Υπεύθυνη κοινωνική λειτουργός κ. Φανή Πλατανιά