Εξαιρετικά επιτυχημένη η επιμορφωτική ημερίδα των εκπαιδευτικών για την ενδοσχολική βία
31 Μαρτίου 2016

Εξαιρετικά επιτυχημένη η επιμορφωτική ημερίδα των εκπαιδευτικών για την ενδοσχολική βία

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Παιδείας & Πολιτισμού συμμετείχε, στο πλαίσιο του προγράμματος για την πρόληψη της ενδοσχολικής βίας στα σχολεία του Βύρωνα,στο επιμορφωτικό σεμινάριο/ημερίδα που διοργανώθηκε από τη Σχολική Σύμβουλο της 14ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής, κ.Όλγα Ημέλλου με θέμα: «Προβλήματα συμπεριφοράς, ενδοσχολική βία και σχολικός εκφοβισμός: Αναζητώντας λύσεις» την Τρίτη 22 Μαρτίου. Το συγκεκριμένο διασχολικό επιμορφωτικό σεμινάριο της σχολικής συμβούλου, σχεδιάστηκε και προγραμματίστηκε σε συνεργασία με τις διευθύνσεις και το εκπαιδευτικό προσωπικό των τριών δημοτικών σχολείων και υλοποιήθηκε με την υποστήριξη και του Τμήματος Προαγωγής Υγείας, Μέριμνας Παιδιού και Οικογένειας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βύρωνα και του οργανισμού «το Χαμόγελο του Παιδιού». Το σεμινάριο παρακολούθησε το σύνολο των εκπαιδευτικών του 1ου, του 3ου και του 4ου Δημοτικών Σχολείων Βύρωνα. Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων αναπτύχθηκε αναλυτικά το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού και δόθηκε μεγάλη έμφαση στις στρατηγικές και τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης περιστατικών επιθετικής και βίαιης συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου από την πλευρά των εκπαιδευτικών.Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ρόλο των γονέων αλλά και τις κατάλληλες πρακτικές συνεργασίας μεταξύ οικογένειας – σχολείου.Ακολούθησε επικοδομητικός διάλογος μέσω του οποίου οι εκπαιδευτικοί έθεσαν ερωτήματα και σχετικούς προβληματισμούς στους ειδικούς. Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Θέμα: «Προβλήματα συμπεριφοράς, ενδοσχολική βία και Συμμετέχοντες: Οι εκπαιδευτικοί του 1ου, του 3ου και του 4ου Δημοτικών Σχολείων Βύρωνα 08:00 – 08:30 Προσέλευση – Χαιρετισμοί 08:30 – 08:45 Εισαγωγή στο διασχολικό επιμορφωτικό σεμινάριο Διευθυντές 1ου, 3ου, 4ου ΔΣ και Σχολική Σύμβουλος 14ης ΠΔΕΑ 08:45 – 09:00 «Η επιθετικότητα και η αντιδραστική συμπεριφορά στο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον» Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μποκογιάννης, Εκπαιδευτικός Τμήματος Ένταξης 4ου ΔΣ Βύρωνα 09:00 - 09:15 «Επιθετική συμπεριφορά και σχολικός εκφοβισμός στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου: Στάσεις, νοοτροπίες, αντιλήψεις και οι ρόλοι των εκπαιδευτικών» Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 1ου ΔΣ Βύρωνα 09:15 - 09:30 «Τρόποι αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού από τους δασκάλους, τους μαθητές και τους γονείς» Εισηγητές: Ευαγγελία Φωσκόλου & Αναστάσιος Γαλάνης, Εκπαιδευτικοί ΠΕ70 3ου ΔΣ Βύρωνα 09:30 – 09:45 Διάλειμμα 09:45 – 10:30 «Προγράμματα τροποποίησης συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον: Γιατί, πότε και πώς;» Εισηγήτρια: Μαριλίνα Μπαδικιάν MSc, Ψυχολόγος Τμήματος Προαγωγής Υγείας, Μέριμνας Παιδιού και Οικογένειας Δήμου Βύρωνα Συζήτηση 10:30 – 11:00 Διάλειμμα 11:00 – 13:00 «Σχολική Βία-Σχολικός Εκφοβισμός: Διαδραστικές παρεμβάσεις πρόληψης» Ομάδα ειδικών του οργανισμού «το Χαμόγελο του Παιδιού» 13:00 – 14:00 Συζήτηση – Συμπεράσματα Διευθυντές 1ου, 3ου, 4ου ΔΣ και Σχολική Σύμβουλος