Γρηγόρης Κατωπόδης, Στο Κόκκινο: «Οι αυξήσεις του ΕΔΣΝΑ, όχι μόνο δεν βοηθούν την ανακύκλωση αλλά αντίθετα ενθαρρύνουν την ταφή»

Γρηγόρης Κατωπόδης, Στο Κόκκινο: «Οι αυξήσεις του ΕΔΣΝΑ, όχι μόνο δεν βοηθούν την ανακύκλωση αλλά αντίθετα ενθαρρύνουν την ταφή»

«Σε μια συγκυρία όπως αυτή, που πολλοί δήμοι ζητούν τη μείωση των ανταποδοτικών τελών προς τον ΕΔΣΝΑ και συζητούν τη συνακόλουθη μείωση των δημοτικών τελών, η απόφαση του συγκεκριμένου φορέα να χρεώνονται οι Δήμοι για τα ανακυκλώσιμα με 27 ευρώ/ανά τόνο, ενώ μέχρι σήμερα ήταν δωρεάν δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η απόφαση αυτή, όχι μόνο δεν βοηθάει την ανακύκλωση αλλά ενθαρρύνει την ταφή των ανακυκλώσιμων υλικών στη Φυλή, τόνισε ο Δήμαρχος Βύρωνα, Στο  Κόκκινο 105.5

 Ακούστε τη συνέντευξη: