Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 4/2020 για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στο Δήμο Βύρωνα
2 Νοεμβρίου 2020

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 4/2020 για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στο Δήμο Βύρωνα

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής» συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα»

Υποέργο (2) «Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Βύρωνα»

Πατήστε εδώ για την Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2020

Πατήστε εδώ για το Παράρτημα ΣΟΧ - Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών - Κέντρα Κοινότητας 02.12.2019 

Πατήστε εδώ για την Αίτηση ΣΟΧ.5 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 3 Νοεμβρίου και λήγει την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020.