Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5/2020 για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στο Δήμο Βύρωνα
2 Νοεμβρίου 2020

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5/2020 για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στο Δήμο Βύρωνα

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής» συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ – ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα»

Πατήστε εδώ για την Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5/2020

Πατήστε εδώ για το Παράρτημα ΣΟΧ - Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών - Κέντρα Κοινότητας 02.12.2019

Πατήστε εδώ για το παράρτημα Η/Υ 17.09.2020

Πατήστε εδώ για την Αίτηση ΣΟΧ.5 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 3 Νοεμβρίου και λήγει την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020.