Ανακοινώσεις

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 09:00 – 11:00, μέσω τηλεδιάσκεψης
Τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 14/07/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (17:30 - 20:30)
Τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) της Ο.Ε στις 15/07/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα (18:00-20:00)
Τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) της Ε. Π. Ζ. στις 12/07/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα (13:00-14:30)
Τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 07/07/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (19:30 - 21:30)
Τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 07/07/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (19:30 - 21:30)
Ειδική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 07/07/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (17:30 - 19:30)
Τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βύρωνα στις 06/07/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα (18:00-20:00)
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 29.6.2021 και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη
Τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (18:00-20:00)
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 18.6.2021 και ώρα 10.00 π.μ.
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 9.6.2021 και ώρα 06:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη
Τακτική συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ. Δήμου Βύρωνα (μέσω τηλεδιάσκεψης) στις 09/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα (13:00-14:30)
Τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 07/06/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα (18:00 - 23:00)