Ανακοινώσεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 5ου ΚΑΙ 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΥΡΩΝΑ
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 17.5.2022 και ώρα 18.30
Oριστικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων στον Δήμο Βύρωνα της Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ 2/2022
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 10.5.2022 και ώρα 18.00 μ.μ.
Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βύρωνα, με τηλεδιάσκεψη, στις 12/05/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα (13:00)
Τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 09/05/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30
Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βύρωνα, με τηλεδιάσκεψη, στις 03/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα (13:00)
Το πασχαλινό ωράριο λειτουργίας του ΚΕΠ Βύρωνα
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ 2021
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βύρωνα, δια ζώσης, την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022 και ώρα 5:00 μ.μ.
Τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Δ.Σ. Βύρωνα στις 13/04/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 5 Απριλίου 2022 και ώρα 6:00 μ.μ. δια ζώσης
Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 8.3.2022 και ώρα 5.30 μ.μ.