Ανακοινώσεις

Υποβολή δικαιολογητικών για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 30.12.2011
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 21.12.2011
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 21.12.2011
Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 16.12.2011
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 19.12.2011
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 12.12.2011
Πρόσκληση Στρατευσίμων (γεννηθέντων το 1994) για κατάθεση Δελτίου Απογραφής
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2.12.2011
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28.11.2011
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 28.11.2011
«Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους» από το Υπουργείο Ανάπτυξης
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 09.11.2011
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 08.11.2011
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 31.10.2011
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 31.10.2011
Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 21.10.2011
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 17.10.2011
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17.10.2011
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 10.10.2011