Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 10.5.2011
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 6.5.2011
Γνωστοποίηση Κατάρτισης Ονομαστικού Καταλόγου Μητρώου Αρρένων 02.05.2011
Παρουσίαση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς 03.05.2011
Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 18.4.2011
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 18.4.2011
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 15.4.2011
Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων»
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 11.4.2011
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 31.3.2011
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 30.3.2011
Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 28.03.2011
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 23.03.2011
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 28.02.2011
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 7.2.2011
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 31.1.2011
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 23.12.2010
Πρόσκληση Στρατευσίμων για κατάθεση δελτίων απογραφής
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 2.12.2010
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 7.10.2010