Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση για την την προμήθεια ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Πρόσκληση που αφορά την παροχή υπηρεσιών ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ
Προκήρυξη για την παροχή Υπηρεσίας -  Συντήρηση Δημοτικού Κολυμβητηρίου «Χρήστος Ταμπαξής»
Πρόσκληση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ».
Προκήρυξη για την παροχή υπηρεσίας  «Συντήρηση αρδευτικού συστήματος κοινόχρηστων χώρων και σιντριβανιών και υλικά συντήρησης σιντριβανιών 2023-2024»
Προκήρυξη για το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
Διαγωνισμός έργου : «ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΝΑΣΦΑΛΤΩΣΕΙΣ, ΜΠΕΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΚΛΠ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
Πρόσκληση για την «προμήθεια προπανίου για τις ανάγκες παρασκευής γευμάτων από την Δομή Παροχής Συσσιτίου Δήμου Βύρωνα»
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ: Συστήματα έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας
Πρόσκληση που αφορά την προμήθεια ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «κάτω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων
Πρόσκληση ανάθεσης για την «Προμήθεια παιχνιδιών Αυλείων χώρων».
Πρόσκληση για την « παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»
Πρόσκληση ανάθεσης για την « παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην ΔΙΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΠΗ»