Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση ανάθεσης για την την προμήθεια «ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2021».
Πρόσκληση που αφορά την «προμήθεια κουτιών φύλαξης αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Βύρωνα».
Πρόσκληση που αφορά την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 2021 - 2022».
Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας «Γάλακτος για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Βύρωνα 2022-2023» με Ανοικτή Διαδικασία «άνω των ορίων» μέσω ΕΣΗΔΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2022
 Πρόσκληση που αφορά την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ».
Πρόσκληση ανάθεσης για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΠΗ»
 Aνοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΚΛΠ. & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ 2021».
Πρόσκληση ανάθεσης για την «Συνδρομή σε διαδικτυακή βάση δεδομένων-νομική βάση πληροφοριών».
Πρόσκληση ανάθεσης για την «παροχή υπηρεσιών εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες γυναίκες για φύλαξη νηπίων και βρεφών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022».
Πρόσκληση ανάθεσης για την την «Συντήρηση και αναβάθμιση ιστοσελίδας Δήμου Βύρωνα, παροχή συστήματος Newsletter και φιλοξενία ιστοσελίδας Προσχολικά Βύρωνα».
Πρόσκληση ανάθεσης για την «πούλμαν για την μεταφορά των μελών των Κ.Α.Π.Η. και των μετακινήσεων που προκύπτουν από το τμήμα Παιδείας ,Πολιτισμού και αθλητισμού 2021 - 2022».
Πρόσκληση που αφορά την παροχή υπηρεσίας “ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ & ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ”
Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσίας ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ RAVO ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 142481
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ‘’ΜΥΡΑΚΤΗΣ’’ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων Μ.Μ.Μ. στον Δήμο Βύρωνα»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Πρόσκληση που αφορά την παροχή υπηρεσίας ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΥΛΕΣ