Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Πρόσκληση για την «προμήθεια ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ της Δ/νσης Πρασίνου»
Πρόσκληση ανάθεσης για την υπηρεσία «διαδικτυακή συνδρομή εκπαιδευτικής βιβλιοθήκης 2021 - 2022».
Πρόσκληση ανάθεσης για την προμήθεια «ΓΑΤΟΠΑΓΙΔΩΝ,ΤΑΪΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ».
Πρόσκληση ανάθεσης για την «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΞΕΩΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ».
Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσίας που αφορά τις ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΤΟΥ 7ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
Πρόσκληση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 - 2022
Πρόσκληση για την ανάθεση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΛΩΡΙΝΗΣ, ΜΑΣΚΕΣ, ΦΟΡΜΕΣ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σύμβουλος υποστήριξης για τη σύνταξη φακέλου και υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του Άξονα Προτεραιότητας 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ) », ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, με τίτλο: «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων»».
Πρόσκληση για την ανάθεση «Προμήθειας Εντύπων 2021 - 2022».
Πρόσκληση για την «προμήθεια τραπεζοκαθισμάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού»
Πρόσκληση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ»
Πρόκληση για την ανάθεση «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ».
Διαγωνισμός για την υπηρεσία «Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Βύρωνα»
Διαγωνισμός ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
Πρόσκληση για την
Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσίας για την επισκευή καθισμάτων στο ΚΑΠΗ Αγ. Τριάδος
Πρόσκληση για την
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σχολικών κτιρίων»
Πρόσκληση ανάθεσης για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΚΛΠ.
Προκήρυξη για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΞ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ»