Προσλήψεις Προσωπικού

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας Σχολικών Μονάδων Δήμου Βύρωνα
Ανάρτηση Πινάκων Κατάταξης & Απορριπτόμενων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 5/2022
Ανάρτηση Πινάκων Κατάταξης & Απορριπτόμενων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2022
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5/2022 για πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ στον Δήμο Βύρωνα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 4/2022 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ
Ανάρτηση Πινάκων Κατάταξης & Απορριπτόμενων  Ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2022
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2022 Πρόσληψη σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων του Δήμου Βύρωνα
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2022 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 3608/01.03.2002 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑγΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΑΓΟ 2021-202
Μόνο ηλεκτρονικά 18/2 με 18/3 οι αιτήσεις για την Κοινωφελή Απασχόληση του ΟΑΕΔ - 105 θέσεις στο Βύρωνα
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 3608/01.03.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑγΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 5/2021 - OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ