Προσλήψεις Προσωπικού

Πρακτικό Ανάρτησης Πινάκων της ΣΟΧ3/2023
Ανάρτηση Τελικού Πίνακα Επιτυχόντων-Προσληπτέων της ΣΟΧ 2/2023 - Σχολικών Καθαριστριών
Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ 3/2023 στον Δήμο Βύρωνα
Ανάρτηση Πινάκων Κατάταξης  & Απορριπτόμενων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023 - Σχολικές Καθαρίστριες
Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού υπ'αριθμ.: 1/2023 ΣΜΕ στον Δήμο Βύρωνα
Ανακοίνωση υπ'αριθμ.: ΣΟΧ 1/2023 για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στον Δήμο Βύρωνα
Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας Σχολικών Μονάδων Δήμου Βύρωνα
Ανάρτηση Πινάκων Κατάταξης & Απορριπτόμενων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 5/2022
Ανάρτηση Πινάκων Κατάταξης & Απορριπτόμενων Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2022
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5/2022 για πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ στον Δήμο Βύρωνα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 4/2022 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ
Ανάρτηση Πινάκων Κατάταξης & Απορριπτόμενων  Ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2022
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2022 Πρόσληψη σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων του Δήμου Βύρωνα
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2022