Προσλήψεις Προσωπικού

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5/2021 για πρόσληψη Προσωπικού στον Δήμο Βύρωνα
Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 4/2020 για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στο Δήμο Βύρωνα
Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων-Προσληπτέων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές- στριες Σχολικών Μονάδων Δήμου Βύρωνα
Ανακοίνωση υπ'αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5/2020 για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στο Δήμο Βύρωνα
Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων κατόπιν της υπ'αριθμ. ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021
Ανάρτηση αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 5/2020 Ανακοίνωσης Δήμου Βύρωνα
Ανάρτηση αποτελεσμάτων υπ’ αρ. ΣΟΧ 2/2020 Ανακοίνωσης - ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ με κωδ.θέσης 101, ειδικότητα ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ειδικότητας Κολύμβησης και δίπλωμα Ναυαγοσώστη
Ανάρτηση αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 4/2020 Ανακοίνωσης Δήμου Βύρωνα
Ανακοίνωση υπ'αριθμ. ΣΜΕ 3/2021 για πρόσληψη προσωπικού ΣΜΕ στο Δήμο Βύρωνα
Ανάρτηση αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 2/2020 Ανακοίνωσης - ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ με κωδ.θέσης 102 και ειδικότητα ΥΕ Καθαριστών-στριών
Ανακοίνωση υπ'αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού Σχολικών Μονάδων του Δήμου Βύρωνα
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 για πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Βύρωνα