Προσλήψεις Προσωπικού

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 5/2021 - OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2021
Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2021
Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2021 για πρόσληψη Προσωπικού στο Δήμο Βύρωνα
Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ για τα μουσικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια του Δ. Βύρωνα
Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΜΕ 3/2021
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5/2021 για πρόσληψη Προσωπικού στον Δήμο Βύρωνα
Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2021
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 4/2020 για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στο Δήμο Βύρωνα
Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων-Προσληπτέων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές- στριες Σχολικών Μονάδων Δήμου Βύρωνα
Ανακοίνωση υπ'αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5/2020 για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στο Δήμο Βύρωνα
Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων κατόπιν της υπ'αριθμ. ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021
Ανάρτηση αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 5/2020 Ανακοίνωσης Δήμου Βύρωνα