Στοιχεία Επικοινωνίας

Μουσείο Ιστορίας Δήμου Βύρωνα

Διεύθυνση: Ευαγγελικής Σχολής & Κύπρου, 16232
Τηλ.: 210 7609344, 210 7608069

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mouseio@dimosbyrona.gr
facebook: istories vyrona
Instagram: mouseioistoriasdemouvyrona
 

Φόρμα Επικοινωνίας / Συμμετοχής

Όροι Χρήσης: Τα υποβληθέντα στοιχεία τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Γενικός Κανονισμός 679/2016 ΕΕ) και την κείμενη νομοθεσία Ν.4624/2019, με σκοπό τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας και τηρούνται για το απαιτούμενο από τη νομοθεσία χρονικό διάστημα. Τα στοιχεία σας φυλάσσονται σε ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο το οποίο κατά περίπτωση μπορεί να διατεθεί και σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες εντός ή εκτός του οργανισμού οι οποίες εμπλέκονται στη διεκπεραίωση του αιτήματός σας βάσει νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δήμου μας. Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων του Δήμου έχει ορισθεί ο κος Βλάχος Απόστολος με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 211 11 33 583 ή στο email dpo@prostasiadedomenon.gr.