«Συμμετέχω, Ανακυκλώνω, Προστατεύω»
 
 
“Ο Δήμος Βύρωνα διοργανώνει πρωτάθλημα ανακύκλωσης με τη συμμετοχή των σχολείων της περιοχής μας με κεντρικό σύνθημα «Συμμετέχω, Προστατεύω, Ανακυκλώνω». Ο διαγωνισμός ξεκινάει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και ολοκληρώνεται με το τέλος της. Στο διαγωνισμό λαμβάνουν μέρος όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) του Δήμου.

Σκοπός αυτής της δράσης είναι η υιοθέτηση φιλικής στάσης απέναντι στο περιβάλλον (ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης) στους μαθητές, τους αυριανούς πολίτες αυτής της πόλης. Ο Δήμος Βύρωνα, πρωτοπόρος και σε αυτόν τον τομέα, επιθυμεί την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών ώστε η υπόθεση «περιβάλλον» να γίνει υπόθεση όλων μας και όχι λίγων. Για αυτό το λόγο, εκτός από το πρωτάθλημα ανακύκλωσης, ο Δήμος Βύρωνα σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και τις ομάδες περιβάλλοντος, διοργανώνει συζητήσεις και άλλες εκδηλώσεις με θέμα την ανακύκλωση, το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ας αλλάξουμε τον κόσμο, αλλάζοντας το περιβάλλον μας.

Η εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ή αλλιώς ανακύκλωση έχει πολλά οφέλη. Αναφέρουμε ενδεικτικά: την εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, προσφέροντας οικονομικά οφέλη αφού δε χρειάζεται η εισαγωγή πρώτων υλών, τη μείωση των αστικών αποβλήτων, την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κ.α.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.”

Δήμαρχος Βύρωνα

Γρηγόρης Κατωπόδης

 

 • Σε κάθε σχολείο θα τοποθετηθούν τρεις (3) κάδοι, όσα είναι και τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικό, μέταλλα).
   
 • Οι συγκεκριμένοι κάδοι θα είναι ειδικά διαμορφωμένοι για τη διοργάνωση και δε θα είναι οι κάδοι που βλέπουμε στους δρόμους. Θα φέρουν δε, το ειδικό λογότυπο της διοργάνωσης.
   
 • Σε συνεργασία με τις διευθύνσεις των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς, οι κάδοι θα τοποθετηθούν σε χώρο ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση από τους μαθητές. Σκοπός μας είναι οι κάδοι να είναι προστατευμένοι από καιρικά φαινόμενα και να μην υπάρχει πρόσβαση από εξωτερικούς παράγοντες.
   
 • Ο κάθε κάδος θα περιέχει σακούλες με διαφορετικά χρώματα ανά ανακυκλώσιμο υλικό (χαρτί, πλαστικό, μέταλλα).
   
 • Η μονάδα μέτρησης των αποτελεσμάτων θα είναι η σακούλα, δηλαδή ο όγκος της. Η βαθμολογία θα πραγματοποιείται με βάση τον όγκο των υλικών που έχουν συλλεχθεί αφού (ο όγκος) διαιρεθεί με τον αριθμό των μαθητών του κάθε σχολείου. Το αποτέλεσμα της διαίρεσης θα είναι οι πόντοι που θα κερδίζει το σχολείο. Παράδειγμα: 10 σακούλες / 135 μαθητές= 7 πόντοι.
   
 • Η κάθε σακούλα ανακύκλωσης θα φέρει σημάδι που θα δείχνει το σημείο πληρότητας.
   
 • Οι κάδοι θα παραλαμβάνονται από το σχολείο παρουσία εκπροσώπου του σχολείου και του δήμου και θα υπογράφεται ειδικό έντυπο από τους αρμόδιους (υπεύθυνο ανακύκλωσης που θα ορίζει το κάθε σχολείο).
   
 • Μόλις ολοκληρώνεται η διαδικασία (συλλογή υλικών), θα ενημερώνεται και η βαθμολογία.
   
 • Σάκοι που δεν θα είναι σωστά γεμισμένοι (π.χ. κούτες που δεν έχουν «σπάσει», ξένα υλικά κλπ), δεν θα λαμβάνονται υπόψη και η προσπάθεια θα επαναλαμβάνεται (δε θα υπάρχει ποινή, ακύρωση δηλαδή της προσπάθειας).
   
 • Οι βαθμολογίες του κάθε σχολείου, καθώς και τα γενικά αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινώνονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosbyrona.gr, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που θα φέρει το λογότυπο του πρωταθλήματος, καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα που συμμετέχει ο Δήμος: μπορείτε να μας βρείτε από την επίσημη ιστοσελίδα και τα αντίστοιχα εικονίδια του Facebook και του Τwitter). Στα κοινωνικά δίκτυα μάλιστα θα υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό, καθώς και η δυνατότητα διαλόγου ανάμεσα στις κοινότητες που θα λάβουν μέρος (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, φορείς του Δήμου κλπ).
   
 • Ο/οι νικητής/ές της κάθε αγωνιστικής θα λαμβάνουν βραβεία για τη διάκριση τους στο «Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης». Τα βραβεία θα δοθούν στους μαθητές, με τρόπο που να αναδεικνύει το ομαδικό πνεύμα και την συλλογική δουλειά και προσπάθεια, δίνοντας έμφαση στην ευγενή άμιλλα και όχι στον ανταγωνισμό, σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανωθεί από τον Δήμο Βύρωνα.
   


ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΕΨΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 587 ΣΑΚΟΥΛΕΣ

10o Δημοτικό Σχολείο 96.8

Βαθμοί: 96.8

Σακούλες: 121

Μαθητές: 125

9o Δημοτικό Σχολείο 44.16

Βαθμοί: 44.16

Σακούλες: 121

Μαθητές: 274

8o Δημοτικό Σχολείο 38.1

Βαθμοί: 38.1

Σακούλες: 136

Μαθητές: 357

11o Δημοτικό Σχολείο 26.92

Βαθμοί: 26.92

Σακούλες: 42

Μαθητές: 156

3o Δημοτικό Σχολείο 20

Βαθμοί: 20

Σακούλες: 64

Μαθητές: 320

12o Δημοτικό Σχολείο 12.64

Βαθμοί: 12.64

Σακούλες: 22

Μαθητές: 174

5o Δημοτικό Σχολείο 8.82

Βαθμοί: 8.82

Σακούλες: 12

Μαθητές: 136

6ο-7o Δημοτικό Σχολείο 8.78

Βαθμοί: 8.78

Σακούλες: 38

Μαθητές: 433

1o Δημοτικό Σχολείο 8.36

Βαθμοί: 8.36

Σακούλες: 28

Μαθητές: 335

4o Δημοτικό Σχολείο 1.88

Βαθμοί: 1.88

Σακούλες: 3

Μαθητές: 160


ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΕΨΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 348 ΣΑΚΟΥΛΕΣ

1ο Γυμνάσιο 57.14

Βαθμοί: 57.14

Σακούλες: 216

Μαθητές: 378

3ο Γυμνάσιο 22.52

Βαθμοί: 22.52

Σακούλες: 75

Μαθητές: 333

4ο Γυμνάσιο 10.91

Βαθμοί: 10.91

Σακούλες: 36

Μαθητές: 330

Γυμνάσιο Καρέα 7.12

Βαθμοί: 7.12

Σακούλες: 21

Μαθητές: 295


ΛΥΚΕΙΑ

ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΕΨΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 79 ΣΑΚΟΥΛΕΣ

3ο Λύκειο 13.93

Βαθμοί: 13.93

Σακούλες: 39

Μαθητές: 280

5ο Λύκειο 8.39

Βαθμοί: 8.39

Σακούλες: 23

Μαθητές: 274

Λύκειο Καρέα 6.44

Βαθμοί: 6.44

Σακούλες: 17

Μαθητές: 264