ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΕΨΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2017 ΣΑΚΟΥΛΕΣ

10o Δημοτικό Σχολείο 264.06

Βαθμοί: 264.06

Σακούλες: 338

Μαθητές: 128

8o Δημοτικό Σχολείο 171.88

Βαθμοί: 171.88

Σακούλες: 605

Μαθητές: 352

9o Δημοτικό Σχολείο 158.24

Βαθμοί: 158.24

Σακούλες: 432

Μαθητές: 273

3o Δημοτικό Σχολείο 64.46

Βαθμοί: 64.46

Σακούλες: 214

Μαθητές: 332

12o Δημοτικό Σχολείο 42.11

Βαθμοί: 42.11

Σακούλες: 72

Μαθητές: 171

5o Δημοτικό Σχολείο 33.8

Βαθμοί: 33.8

Σακούλες: 48

Μαθητές: 142

1o Δημοτικό Σχολείο 32.43

Βαθμοί: 32.43

Σακούλες: 108

Μαθητές: 333

6o και 7ο Δημοτικό Σχολείο 27.96

Βαθμοί: 27.96

Σακούλες: 130

Μαθητές: 465

11o Δημοτικό Σχολείο 26.42

Βαθμοί: 26.42

Σακούλες: 42

Μαθητές: 159

4o Δημοτικό Σχολείο 15.64

Βαθμοί: 15.64

Σακούλες: 28

Μαθητές: 179


ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΕΨΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 883 ΣΑΚΟΥΛΕΣ

1ο Γυμνάσιο 141.46

Βαθμοί: 141.46

Σακούλες: 563

Μαθητές: 398

3ο Γυμνάσιο 59.87

Βαθμοί: 59.87

Σακούλες: 179

Μαθητές: 299

Γυμνάσιο Καρέα 22.71

Βαθμοί: 22.71

Σακούλες: 67

Μαθητές: 295

4ο Γυμνάσιο 21.14

Βαθμοί: 21.14

Σακούλες: 74

Μαθητές: 350


ΛΥΚΕΙΑ

ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΕΨΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 314 ΣΑΚΟΥΛΕΣ

1ο Λύκειο 29.12

Βαθμοί: 29.12

Σακούλες: 83

Μαθητές: 285

5ο Λύκειο 27.58

Βαθμοί: 27.58

Σακούλες: 91

Μαθητές: 330

3ο Λύκειο 25.71

Βαθμοί: 25.71

Σακούλες: 81

Μαθητές: 315

Λύκειο Καρέα 24.08

Βαθμοί: 24.08

Σακούλες: 59

Μαθητές: 245


ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΕΨΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 865 ΣΑΚΟΥΛΕΣ

10o Δημοτικό Σχολείο 98.54

Βαθμοί: 98.54

Σακούλες: 135

Μαθητές: 137

8o Δημοτικό Σχολείο 77.97

Βαθμοί: 77.97

Σακούλες: 276

Μαθητές: 354

9o Δημοτικό Σχολείο 64.21

Βαθμοί: 64.21

Σακούλες: 183

Μαθητές: 285

3o Δημοτικό Σχολείο 29.94

Βαθμοί: 29.94

Σακούλες: 100

Μαθητές: 334

12o Δημοτικό Σχολείο 14.46

Βαθμοί: 14.46

Σακούλες: 24

Μαθητές: 166

4o Δημοτικό Σχολείο 12.36

Βαθμοί: 12.36

Σακούλες: 22

Μαθητές: 178

6o και 7ο Δημοτικό Σχολείο 12.15

Βαθμοί: 12.15

Σακούλες: 52

Μαθητές: 428

1o Δημοτικό Σχολείο 12.01

Βαθμοί: 12.01

Σακούλες: 43

Μαθητές: 358

5o Δημοτικό Σχολείο 10.69

Βαθμοί: 10.69

Σακούλες: 17

Μαθητές: 159

11o Δημοτικό Σχολείο 8.07

Βαθμοί: 8.07

Σακούλες: 13

Μαθητές: 161


ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΕΨΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 438 ΣΑΚΟΥΛΕΣ

1ο Γυμνάσιο 68.22

Βαθμοί: 68.22

Σακούλες: 279

Μαθητές: 409

3ο Γυμνάσιο 32.76

Βαθμοί: 32.76

Σακούλες: 95

Μαθητές: 290

4ο Γυμνάσιο 10.34

Βαθμοί: 10.34

Σακούλες: 36

Μαθητές: 348

Γυμνάσιο Καρέα 9.18

Βαθμοί: 9.18

Σακούλες: 28

Μαθητές: 305


ΛΥΚΕΙΑ

ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΕΨΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 134 ΣΑΚΟΥΛΕΣ

3ο Λύκειο 12.98

Βαθμοί: 12.98

Σακούλες: 34

Μαθητές: 262

1ο Λύκειο 12.86

Βαθμοί: 12.86

Σακούλες: 36

Μαθητές: 280

5ο Λύκειο 11.01

Βαθμοί: 11.01

Σακούλες: 38

Μαθητές: 345

Λύκειο Καρέα 10

Βαθμοί: 10

Σακούλες: 26

Μαθητές: 260

 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΕΨΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 709 ΣΑΚΟΥΛΕΣ

9o Δημοτικό Σχολείο 87.54

Βαθμοί: 87.54

Σακούλες: 260

Μαθητές: 297

4o Δημοτικό Σχολείο 32.73

Βαθμοί: 32.73

Σακούλες: 109

Μαθητές: 333

7o Δημοτικό Σχολείο 25.81

Βαθμοί: 25.81

Σακούλες: 56

Μαθητές: 217

10o Δημοτικό Σχολείο 20.71

Βαθμοί: 20.71

Σακούλες: 29

Μαθητές: 140

1o Δημοτικό Σχολείο 20.33

Βαθμοί: 20.33

Σακούλες: 73

Μαθητές: 359

5o Δημοτικό Σχολείο 19.14

Βαθμοί: 19.14

Σακούλες: 31

Μαθητές: 162

3o Δημοτικό Σχολείο 17.58

Βαθμοί: 17.58

Σακούλες: 58

Μαθητές: 330

8o Δημοτικό Σχολείο 15.41

Βαθμοί: 15.41

Σακούλες: 55

Μαθητές: 357

6o Δημοτικό Σχολείο 10.48

Βαθμοί: 10.48

Σακούλες: 22

Μαθητές: 210

11o Δημοτικό Σχολείο 10.13

Βαθμοί: 10.13

Σακούλες: 16

Μαθητές: 158


ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΕΨΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 221 ΣΑΚΟΥΛΕΣ

1ο Γυμνάσιο 38.93

Βαθμοί: 38.93

Σακούλες: 153

Μαθητές: 393

3ο Γυμνάσιο 10.88

Βαθμοί: 10.88

Σακούλες: 31

Μαθητές: 285

Γυμνάσιο Καρέα 8.55

Βαθμοί: 8.55

Σακούλες: 26

Μαθητές: 304

4ο Γυμνάσιο 2.82

Βαθμοί: 2.82

Σακούλες: 11

Μαθητές: 390


ΛΥΚΕΙΑ

ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΕΨΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 47 ΣΑΚΟΥΛΕΣ

3ο Λύκειο 10.08

Βαθμοί: 10.08

Σακούλες: 24

Μαθητές: 238

1ο Λύκειο 4.42

Βαθμοί: 4.42

Σακούλες: 13

Μαθητές: 294

Λύκειο Καρέα 3.64

Βαθμοί: 3.64

Σακούλες: 9

Μαθητές: 247

5ο Λύκειο 0.29

Βαθμοί: 0.29

Σακούλες: 1

Μαθητές: 350